Schooltijden

De schooltijden zijn op alle dagen van 8.30 - 14.00 uur.

Groep 1/ 2 is op vrijdagmiddag vrij.