Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

  • Er wordt door de stichting ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor verschillende feesten en activiteiten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, etc.
  • Voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt de ouderbijdrage € 37,50 per kind per jaar. U ontvangt daarvoor een nota aan het begin van het schooljaar.
  • Wanneer uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft van de ouderbijdrage.
  • De bijdrage voor het schoolkamp wordt apart geïnd.