Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbetrokkenheid

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen. Op deze manier worden kinderen optimaal ondersteund.

Bij de Heilig Hartschool zijn ouders onmisbaar bij het mogelijk maken van feesten en evenementen.

 Ouderbijdrage

  • Er wordt door de stichting ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor verschillende feesten en activiteiten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, etc.
  • Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ouderbijdrage € 45,00 per kind per jaar. U ontvangt daarvoor een nota aan het begin van het schooljaar.
  • Wanneer uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft van de ouderbijdrage.
  • De bijdrage voor het schoolkamp wordt apart geïnd.