Hoofdluis

 

Op school hebben wij een Luizen Opsporingsteam (LOT). Deze groep ouders controleert na iedere vakantie op hoofdluis. Vanuit de GGD wordt dit ook geadviseerd.