Buiten Schoolse Opvang 
Op de Heilig Hartschool is dagelijks BSO aanwezig.
Voor informatie over deze BSO verwijzen wij naar de website
www.tamariki.nl. U kunt voor vragen over de BSO ook contact opnemen met de directeur van de school, José Schimmel.