Overblijven

De school biedt de kinderen de gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven. Het toezicht tussen de middag wordt verzorgd door een team van vaste begeleiders. Afhankelijk van de weersomstandigheden houden zij toezicht tijdens het binnen- of buitenspel van de groep.

Samengevat ziet de overblijfregeling er als volgt uit:

 • In principe kunnen alle kinderen overblijven
 • De kinderen worden tijdens de middagpauze begeleid door één van de oppasouders
 • De bijdrage voor het overblijven bedraagt € 1,10 per overblijfbeurt
 • Periodiek ontvangen de ouders een nota van de overblijfkosten van hun kind(eren). Hierop staat het bankrekeningnummer vermeld waarop de nota moet worden voldaan.
 • Afhankelijk van het weer spelen de kinderen binnen of buiten.
 • Een kwartier voor de school weer begint heeft een leerkracht pleinwacht.
 • Een leerkracht onderhoudt de contacten met de oppasouders.
 • Er wordt in de middagpauze gegeten in twee groepen.
 • De kleuters eten in hun eigen lokaal. De andere kinderen in het middenlokaal.
 • Om de tijd zinvol te vullen zijn er voor de verschillende leeftijden spelmaterialen aangeschaft.
 • Wanneer de kinderen niet naar buiten kunnen (i.v.m. slecht weer) zijn gezelschapsspelletjes, constructiematerialen en kleurplaten beschikbaar.

De overblijfgelden worden aangewend voor:

 • De vergoeding die de oppasouders krijgen
 • Onderhouden/aanschaf van spelmateriaal.
 • Reservering voor groot buitenspelmateriaal.