Missie & Visie

Missie
De Heilig Hartschool wil er vanuit haar katholieke grondslag voor zorgen dat de kinderen toegerust zijn om zich staande te houden in de samenleving. De Heilig Hartschool staat daarbij open voor ouders en kinderen met verschillende levensovertuigingen.

Visie
De Heilig Hartschool verzorgt kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat effectief inspeelt op talentontwikkeling, zodanig dat het niveau– en opbrengstverhogend is. De school biedt ruimte voor spelen, ontdekken en leren. De Heilig Hartschool is een transparante organisatie met een streekfunctie, waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen elkaar op basis van partnerschap ontmoeten. Elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. De Heilig Hartschool heeft een professioneel team dat zich blijft ontwikkelen voor goed en vernieuwend onderwijs. Daardoor is er een goede zorgstructuur die bijdraagt aan een doorgaande ontwikkeling voor ieder kind.

Er wordt gewerkt met de 21 eeuwse vaardigheden, die gebaseerd zijn op:

  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Problemen oplossen
  • Creatief zijn
  • ICT-Vaardigheid

Om de kinderen zo adaptief mogelijk te ondersteunen, willen we gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Dit houdt in dat kinderen mede-eigenaar zijn van hun leerproces en dat docenten les op maat geven zodat elke leerling de kans krijgt om optimaal te groeien in kennis en kunde. Zo willen we ieder kind de kansen bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.