Kennismakingsgesprek en inschrijving

Op het moment dat een kind bijna vier jaar is, wordt de schoolkeuze voor ouders actueel. Wij vinden het belangrijk dat zij hierover goed geïnformeerd worden, omdat dit waarschijnlijk een keuze voor acht jaar is. Wanneer ouders contact opnemen met de school, omdat zij overwegen hun kind(eren) op de Heilig Hartschool in te laten schrijven, dan wordt er een afspraak gemaakt met één van de directieleden. In dit gesprek wordt informatie gegeven over de school en hebben ouders de gelegenheid om vragen te stellen. Het bezoek aan de school wordt dan afgesloten met een rondleiding door de school en eventueel wordt er kennisgemaakt met de leerkrachten. Van de ouders, die hun kind aanmelden bij ons op school, verwachten wij dat ze respecteren dat onze school een katholieke school is. Van alle kinderen die hier op school zitten, verwachten we dat ze meedoen met alle activiteiten, ook godsdienstige zoals bidden, zingen en vieren. Wij gaan ervan uit dat een kind van vier jaar zindelijk is wanneer het op school komt.

Tijdens het inschrijven van uw zoon/dochter moet een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend worden. Daarnaast moet er een wettelijk verplicht ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ ingevuld worden. Inschrijfformulieren kunt u krijgen van de directie van de school. De ouders stellen de voortgangsrapportages van de peuterspeelzaal (indien aanwezig) ter beschikking aan de school.