Identiteit

Wij zijn een katholieke school. Dit zegt veel, maar niet alles over onze identiteit. Identiteit betekent voor ons: ”Onze eigenheid / ons doen en laten”. Als wij het hebben over onze identiteit dan willen wij deze zichtbaar maken in de dagelijkse praktijk. De katholieke traditie vormt een belangrijk bestanddeel van onze grondslag. Hierin herkennen wij ons zelf en willen deze levend houden en doorgeven.

Vanuit de grondslag hebben wij een bepaalde kijk op het leven. Vanuit deze kijk op het leven wordt duidelijk wat wij voor kinderen belangrijk vinden. Dit is kenmerkend voor het onderwijs dat wij aan onze school verzorgen. Omgekeerd zijn de waarden en de levensbeschouwing van degenen die de school dragen medebepalend voor de vormgeving van het onderwijs en het schoolklimaat. De leerkrachten weten kinderen te begeleiden op basis van verschillende levensovertuigingen en inspiratiebronnen. De school is een ontmoetingsplaats van kinderen, ouders en leerkrachten.

Iedereen heeft ten opzichte hiervan zijn eigen verantwoordelijkheid en draagt bij tot het realiseren van de school. Ten aanzien van de waarden die wij de moeite waard vinden om aan kinderen over te dragen is overeenstemming. De waarden die wij met nadruk willen noemen zijn:

  • eerlijkheid                                                      
  • verantwoordelijkheid
  • respect voor mens en natuur                 
  • delen
  • vertrouwen                                                    
  • gelijkwaardigheid
  • samen doen en samen beleven                             
  • uniciteit van mens

Ouders kiezen ook op andere gronden dan de katholieke grondslag voor onze school. Wij kennen deze verschillende motieven. Dit maakt ons tot een open katholieke school. In de sociale context wil de school hiermee rekening houden met in achtneming van de eigen uitgangspunten.