Geloof

Feesten en schoolvieringen
Gedurende het jaar zijn er verschillende feesten waaraan wij aandacht schenken. Wij denken dat het belangrijk is dat kinderen leren vorm te geven aan feesten en vieren. Belangrijk in deze zijn de kerkelijke feesten zoals het kerstfeest, het paasfeest en het pinksterfeest. Andere feestelijke momenten zijn de verjaardagen van de kinderen, de verjaardagen van de leerkrachten, het sinterklaasfeest en de aanvang en afsluiting van het schooljaar. Vanuit onze identiteit worden feesten ingeleid of afgesloten met een viering in de kerk. Bij deze schoolvieringen zijn alle kinderen van de school aanwezig. Zij worden ingeschakeld bij het vormgeven van de viering. Bij de schoolvieringen zijn de ouders en parochianen van harte welkom.