Directeur:
Naam: H.F. Frelink (Ellen)
Telefoonnummer: 0654344452

Bovenschoolse Directeur
Naam: P. Muter (Peter)
Telefoonnummer: 0615120256