Oudervereniging

Er zijn gedurende het jaar veel activiteiten en werkzaamheden op school. Geregeld wordt er hulp gevraagd van ouders / verzorgers. Voor de diverse activiteiten en werkzaamheden worden ouderwerkgroepen gevormd. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar een opgavenformulier. Hierop kunt u aangeven voor welke werkgroep u zich opgeeft. Wij verwachten van alle ouders dat zij deelnemen in een werkgroep. Na verwerking van de gegevens ontvangt u een overzicht van de samenstelling van de werkgroepen.