Gezondheid

Groep 6,7,8

De bovenbouw: groep 678

Op deze pagina lees en zie je hoe het onderwijs wordt vormgegeven in groep 78 van de Heilig Hartschool. De groep heeft twee juffen. Juf Marina werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Ester op donderdag en vrijdag. We vinden het belangrijk dat we goed met elkaar om gaan in de klas, dat het gezellig is en dat we een goede werksfeer hebben.


Op sommige dagen hebben we ondersteuning van juf Beau, onze onderwijsassistent. Zij zal op deze dagen extra begeleiding bieden aan de kinderen die dit nodig hebben.

 

iPad

In de klas maken we veel gebruik van de iPad. Een aantal vakken kunnen alleen op de iPad gedaan worden en het is ook een vervanger voor het woordenboek, encyclopedie etc.

 

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap 

In de bovenbouw vinden we het belangrijk dat de kinderen eigen verantwoordelijkheid hebben over hun leerproces en eigenaarschap hebben over het werk. Dit houdt in dat we de kinderen vanuit intrinsieke motivatie willen laten leren. Rekenen wordt deels vormgegeven met het programma math. Kinderen mogen uit vastgestelde doelen zelf het leerdoel kiezen waaraan ze willen werken. Dit vullen we aan met opdrachten uit de methode van Reken Zeker en het materiaal van Met Sprongen Vooruit.

 

Themawerken

De eigen keuze komt ook terug bij het themawerken, hierbij werken we veel vanuit de inbreng van de kinderen. Het eigenaarschap van de kinderen is ook goed terug te zien bij het themawerken. Hier is de inbreng van de kinderen een belangrijke input voor de invulling van het thema. Wanneer kinderen zelf nadenken over wat ze graag willen weten zorgt dit voor meer motivatie. Gedurende het schooljaar worden er verschillende thema’s aangeboden. Sommige thema’s doen we schoolbreed. Dit betekent dat er in alle klassen aan hetzelfde thema wordt gewerkt. Dit thema wordt dan ook gezamenlijk geopend en afgesloten. Tijdens de afsluiting laten de kinderen zien wat ze hebben geleerd. De doelen voor wereldoriëntatie worden aan de hand van deze thema’s behandeld en we koppelen hier ook steeds meer reken- en taalactiviteiten aan. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor de leerlingen betrokken zijn en zelf graag nieuwe dingen willen leren. De creatieve vakken zoals muziek, handvaardigheid en drama komen ook aan bod tijdens het themawerken.


Bij het themawerken werken kinderen vaak in groepjes en maken we gebruik van onderzoeksvragen. De kinderen leren hierbij zoeken naar informatie op het internet, maar ook gebruiken we boeken. De eenentwintig-eeuwse vaardigheden komen hierbij ruim aan bod. Hierbij komt mediawijsheid ook aan bod. De kinderen moeten controleren of de opgezochte informatie klopt en moeten ook meerdere bronnen met elkaar vergelijken.

 

Begrijpend lezen is verwerkt in het themawerken, maar ook gebruiken we hiervoor nieuwsbegrip. Vanuit een actueel onderwerp lezen de kinderen een tekst en moeten ze hierover vragen beantwoorden. Dit doen we op papier en ook op de iPad.

 

Tot slot is het nog leuk om te vermelden dat de bovenbouw een 3D printer in de klas heeft. Soms mogen de kinderen vrij ontwerpen, soms een vaste opdracht of kinderen gebruiken de 3d printer bij het themawerken


Etalage

Laad meer