Leren met de iPadDe coole kikkersSleutelbordTaalhoekHerfst

Groep 345

De middenbouw: groep 345

Op deze pagina lees en zie je hoe het onderwijs wordt vormgegeven in groep 345 op de Heilig Hartschool.  Juf Marlinde staat de hele week voor deze groep en zorgt er samen met de kinderen voor dat de sfeer goed is en er hard wordt gewerkt.

Themawerken

Gedurende het schooljaar worden er verschillende thema’s aangeboden. Sommige thema’s doen we schoolbreed, dit betekent dat de hele school aan hetzelfde thema werkt en deze ook samen opent en afsluit. Tijdens de afsluiting laten de kinderen zien wat ze hebben geleerd. De doelen voor wereldoriëntatie worden aan de hand van deze thema’s behandeld en we koppelen ook steeds meer reken- en taalactiviteiten hieraan. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor de leerlingen betrokken zijn en zelf graag nieuwe dingen willen leren. De creatieve vakken zoals muziek, handvaardigheid en drama komen ook aan bod tijdens het themawerken.

Leren lezen

Op de Heilig Hartschool begint het leren lezen wanneer de kinderen ‘leesrijp’ zijn. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind om te kijken of het kind er aan toe is om te beginnen aan het leesproces. Wanneer het kind nog niet leesrijp is, worden er o.a. klankoefeningen aangeboden en worden ze geprikkeld door het aanbod in de klas.  

Wanneer blijkt dat de kinderen leesrijp zijn, wordt gestart met het aanbieden van woorden. Deze woorden sluiten aan bij de aangeboden thema’s.

Leren op eigen niveau

De kinderen van groep 3 hebben ook nog veel behoefte aan spel en beweging, hiervoor gaan ze regelmatig naar de kleutergroep. Ook doet de leerkracht van de kleuters verschillende verwerkingsactiviteiten op het gebied van rekenen en taal.

Wanneer een leerling van groep 5 op een bepaald vakgebied al toe is aan meer, kunnen ze ook aansluiten bij de bovenbouw. Zo houden we rekening met de verschillende niveaus van de kinderen. Ze blijven uitgedaagd, zijn leergierig en leren vooral veel van elkaar. 

In de klas zijn verschillende werkplekken gecreëerd, zoals de taalhoek en rekenhoek. Op het leerplein is ook ruimte om zelfstandig of in groepjes te werken.

De kinderen hebben verschillende taken in de klas. Dit verschilt per week welke taak ze uitvoeren. De ‘Tuin topper’ zorgt bijvoorbeeld voor de moestuin en de ‘i-Pad inspecteur’ zorgt ervoor dat de i-Pads worden opgehaald en netjes worden teruggebracht.  Ze leren hierdoor verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor de klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etalage

Laad meer