Groep 1,2,3

Kleuters

Op deze pagina lees en zie je wat we allemaal doen in de onderbouw op de Heilig Hartschool. In deze groep zitten de kinderen van groep 1, 2 en 3 bij elkaar in de klas. In deze combinatiegroep, doen we samen waar het kan en apart waar het moet! Juf Anouk is de juf van deze gezellige groep en is alle dagen bij ons in de klas. Op sommige momenten hebben we extra hulp van juf Hilde, onze onderwijsassistent.

 

Inloop

We starten de dag altijd met een inloop. De kinderen komen ’s morgens rustig de school binnen en als ze hun jas en tas hebben opgehangen kunnen ze aan de slag met een activiteit die voor ze klaar ligt op een van de tafels in de klas. Op z’n moment is er voor de kinderen ook de ruimte om even met de juf te kletsen etc.

 

Kring

Na de inloop gaan we samen in de kring. In de kring vertellen wij aan elkaar, zingen we liedjes, benoemen wij welke dag, de datum die bij de dag hoort, wat voor weer het is en kijken wij naar de dagritmekaarten waarop we zien wat we allemaal gaan doen deze dag. Daarnaast worden er in de kring ook activiteiten gedaan, zoals verschillende taal- en rekenactiviteiten.

 

Thema’s

In de onderbouw werken wij rondom thema’s, deze sluiten zo veel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen. Soms werken wij in de hele school met hetzelfde thema, deze openen en sluiten we dan gezamenlijk af. In de klas zijn de hoeken ingericht naar iets dat past bij het thema. De themahoek zoals een supermarkt, een campinghoek of een raket wordt vaak samen met de kinderen bedacht en vorm gegeven.  De activiteiten in de kring en tijdens het werken worden zoveel mogelijk aangesloten bij het thema.

 

Spelen en werken

Na het kringmoment is het tijd om te gaan spelen en werken in de klas. Tijdens dit moment ontdekken en leren de kinderen van alles in de hoeken in de klas. Het aanbod in de hoeken sluit aan bij de ontwikkeling en de leerdoelen die de kinderen moeten behalen. In de huishoek, die ook regelmatig wordt veranderd in een themahoek, worden rollenspellen gespeeld. In de bouwhoek worden de mooiste gebouwen gemaakt met allerlei materialen. De kinderen ontdekken spelenderwijs klanken en letters in de taalhoek. Er worden o.a. cijfers, aantallen, vormen en kleuren aangeboden in de rekenhoek. Daarnaast is er ruimte voor creativiteit in de knutselhoek en zijn er nog genoeg andere hoeken waarin van alles te onderzoeken en ontdekken valt. De kinderen van groep 3 kunnen ook werken aan hun leerdoelen in de verschillende hoeken in de klas. In deze hoeken ligt er ook een aanbod op het niveau van deze kinderen. De kinderen van groep 3 hebben (zeker het eerste half jaar van groep 3) nog veel behoefte aan spel. Daarom kunnen de kinderen van groep 3 de verwerking van leerdoelen ook in de hoeken, op een spelenderwijze manier doen. Oudste kleuters die al meer (vanuit zichzelf) interesse hebben in activiteiten van groep 3 kunnen daar ook op deze manier bij aansluiten.

 

Leren lezen

Bij ons op school begint het leren lezen wanneer de kinderen ‘leesrijp’ zijn. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind om te kijken of het kind er aan toe is om te beginnen aan het leesproces, begin groep 3. Wanneer het kind nog niet leesrijp is, worden er o.a. klankoefeningen aangeboden en worden ze geprikkeld door het aanbod in de klas. Wanneer blijkt dat de kinderen leesrijp zijn, wordt gestart met het structureel aanbieden van letters en woorden. Deze woorden sluiten aan bij de thema’s op dat moment.

Buitenspelen, bewegen én leren

Wij bewegen veel en graag! We spelen niet alleen binnen, maar ook buiten op het plein of tijdens de gymles in de gymzaal. Ook doen wij buiten regelmatig verschillende taal- en rekenactiviteiten.

Wij spelen elke dag buiten. De kinderen van groep 1 en 2 gaan vaker een moment naar buiten. Op sommige dagen gaat juf Hilde met de kinderen van groep 1 en 2 naar buiten en krijgen de kinderen van groep 3 instructie van juf Anouk.

Buiten is er voor ons veel ruimte om volop te bewegen, te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen. Bijvoorbeeld; ontdekken hoe zand in modder verandert, ervaren dat de wereld er anders uit ziet vanaf een verhoging (zoals het klimtoestel) etc. Hierdoor leren ze grenzen verleggen doordat ze steeds meer durven en kunnen. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen.

 

 


Etalage

Laad meer