Laatste nieuwsbrieven

De nieuwtjes van onze school worden via Social Schools gecommuniceerd. Via Social Schools wordt er wekelijks een nieuwsbrief gegenereerd van alle geplaatste nieuwsitems. Hierdoor is de reguliere nieuwsbrief komen te vervallen.

Schoolprofiel

Voor een kort en overzichtelijk beeld van het functioneren van onze school, kunt u hier ons schoolprofiel downloaden.

Download het schoolprofiel » Lees voor